گزارش تصویری پخت آش رشته در آموزشگاه هنرهای تجسمی شور پرواز. دیماه 93

Category: 

Image: 

پخت آش رشته به همت هنرجویان روز دوشنبه در محل آموزشگاه با محدودیتهای فراوان از جمله کوچکی گاز
هماهنگی های لازم بعمل آمد تا مواد اولیه لازم بین هنرجویان تقسیم شود و هر کس بخشی از اونو تهیه کرد
بهترین لحظات لحظه ورود هنرجویان با دستی پر بود که مثل تکه های پازل مواد اولیه آش را تکمیل میکردند
خوشمزه ترین آش رشته دنیا با عطری فراموش نشدنی که تمامی آموزشگاه را فرا گرفته بود
با تشکر از همه دوستان بخاطرقبول زحمت تهیه و آماده سازی وسایل آش
همسرم آزاده . فرنوش دانش .آزیتا و مهرنوش و.... بخاطر پخت آش
یه تشکر مخصوص هم از مرضیه تیموریان بخاطر تقسیم وظایف و مدیدت کار

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com