نمایشگاهها

Category: 

Image: 

نمایشگاه آثار آبرنگ نادر مهذب نیا اردیبهشت 93 گالری آپادانا
تجلیل از استاد عباسعلی پورصفا مهرماه 90 گالری خانه نقش
نمایشگاه آثار آبرنگ دیماه 1388 گالری آپادانا و پنجمین نمایشگاه شورپرواز مرداد ماه 1387 کتابخانه مرکزی شهرداری
نمایشگاه آثار آبرنگ نادر مهذب نیا همراه با برگزاری کارگاه آموزشی خرداد93 گالری آرته
نمایشگاه آثار آبرنگ نادر مهذب نیا آبانماه 1389 گالری خانه نقش
 نمایشگاه نقاشی نادر مهذب نیا اردیبهشت 1392 گالری آرته و نمایشگاه گروهی خانه هنرمندان آبرنگ ایران اسفند 1392 نگارخانه کمالالدین بهزاد . تهران
ورکشاپ تخصصی آبرنگ زیر نظر نادر مهذب نیا وورکشاپ آبرنگ و رنگ روغن دیماه 1393 گالری نگاه نو
نمایشگاه آثار نقاشی آبرنگ نادر مهذب نیا همراه با هنرجویان تیرماه 1384 کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
اولین سالگرد تاسیس گالری نگاه نوبهمن ماه 1393
نمایشگاه آثار انجمن هنرمندان نقاش اصفهان بهمن ماه 1393 موزه هنرهای معاصر و دومین همایش و نمایشگاه نقاشان آبرنگ ایران مهرماه 1393 نگارخانه رسول مهر
نمایشگاه نقاشی آبرنگ نادر مهذب نیا مردادماه 1383 کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان
نمایشگاه نقاشی نادر مهذب نیا همراه با برگزاری ورک شاپ اردیبهشت 1392 گالری آرته
اسامی پذیرفته شدگان نهایی جشنواره بین المللی آبرنگ فابریانو ایتالیا 2015
نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ.اسفند 1392 نگارخانه کماالدین بهزاد . تهران بلوار کشاورز

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com