شرایط و نحوه برگزاری کلاسها

Category: 

Image: 

 هنرجویان در بدو ورود به آموزشگاه الزاما باید یک تست طراحی جهت سنجش هماهنگی دست و چشم بدهند.

و در صورتی که قبلا فعالیت هنری داشته اند میبایست تصویر اثر خود را همراه داشته باشند

 

شرایط برگزاری ترمها در کلیه سطوح بدین نحو است :

 برگزاري يك ترم 12جلسه ای كه شامل 1 جلسه در هفته ميباشد مدت زمان هرجلسه 2 ساعت بوده كه با توجه به ساعات كار آموزشگاه اين جلسات مي تواند در صبح يا بعدازظهر باشد

كل ترم 12 جلسه بوده و هزينه کل آن مبلغ 800 هزار تومان است

هنرجویان میتوانند در شرایط اقساطی هزینه یک ترم را در دو قسط در جلسات 1و6 به مبلغ هر قسط 400 هزارتومان  نیز بپردازند  
(هر 6 جلسه یک قسط به مبلغ 400 هزارتومان)
همراه داشتن دو قطعه عکس پرسنلی و یک برگ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی در روز ثبت نام الزامیست.

Contact Us  

Address: Sepanta building, khaghani 28, Isfahan, Iran.

zip code: 8175847711

Tel: +(98) 031 362 64 387 , +(98) 031 362 81 884

Fax: +(98) 031 362 47 789

Email: info@mohazabnia.com

Website: http://mohazabnia.com, http://shoorparvaz.com